EEA Grants Sozopol Foundation

Дейности


По проекта са извършени редица значими дейности. Те са неразривно свързани и коректно изпълнени в определената последователност. Именно тези факти, както и тяхната взаимообвързаност са предпоставка за постигнатия успех на проекта. Изпълнени са теренни археологически проучвания, консервационни, реставрационни дейности на недвижимата културна ценност с цел създаването на Етнографски музей. В музея чрез ревитализиране на изложбени пространства и използване на интерактивтни технологии са експонирани предмети с висока културна стойност, като са създадени две експозиции: - на закрито в къщата и на открито в типичния созополски двор към къщата. При изпълнението на тези дейности е запазена автентичността на къщата и двора, т.е. спазени са изискванията на Програмата да бъде пространство от културното наследство и развит музей на открито. Със запазването на автетичната среда и неповторимия си изглед към морето обекта на интервенция стана по-привлекателен за местните хора и туристите. Двете музейни експозиции – на закрито и открито включват експонати от Южното Черноморие и от крайбрежна Странджа. Представен е битът на основните етнографски групи в региона. Всички експонати са подходящо експонирани и представени на посетителите. Извършени са дейности по осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания. Създаденият Етнографски музей с експозиции на открито и закрито ще бъде неразделна част от един голям музеен комплекс, архитектурен ансамбъл уникален за Българското Черноморие. включващ и съществуващия Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”, създаден от Фондация „Созопол”. Всички дейности по проекта съответстват напълно, коректно и точно на европейските, националните и местните приоритети в сферата на съхранение, експониране и опазване на културно-историческото наследство.