EEA Grants Sozopol Foundation

Цели на проекта


Настоящият детайлно разработен и изпълнен проект в сферата на културното наследство, чрез който се създава Етнографски музей с експозиции на закрито и открито, е съвсем навременен и крайно необходим. Той запълва една празнота, съществуваща от много години – липсата на такъв музей, която липса се отразяваше неблагоприятно на местните жители и гостите на Археологически резерват „Античния град Аполония”. Всички те не можеха да получат в пълна степен информация за животът, обичаите и традициите на хората по тези земи през изминалите години.

Основна цел: Възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност до културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие, включително и към културните особености на малцинствените групи.

Специфични цели:

Специфична цел №1: Консервация и реставрация, възстановяване и обновяване на сграда, публична общинска собственост с общонационална и обществена значимост „Тракийски хан”. Къща „Тракийски хан” е с голяма културно-историческа стойност. Тя представлява културна ценност от национално значение. Намира се в южната част на Археологически резерват „Античния град Аполония”, непосредствено на брега на морето.

Специфична цел №2: Ревитализиране на изложбени пространства на закрито и открито чрез допълване и обогатяване на етнографска сбирка и превръщането й чрез няколко тематични експозиции към новосъздадения Етнографски музей на закрито в къща „Тракийски хан” и на открито в прилежащ типичен созополски двор, използвайки методите на съвременното изкуство, намиращ се в Археологически резерват „Античния град Аполония”. Предвидени са дейности за предпазване на пространства от културното наследство.

Специфична цел №3: Включване на представители на ромската общност в определените дейности по проекта. Отчитане на културните особености на малцинствените групи, като част от назначените ще вземат участие и в оформянето на вътрешната и външната музейни експозиции на Етнографския музей.

Специфична цел №4: Осигуряване устойчивост на изпълнените дейности по проекта чрез: създаването на Етнографски музей с експозиции на закрито и на открито, достъпна среда до общите услуги за всички граждани и туристи без значение от тяхното физическо състояние, етническа или социална принадлежност. Всички дейности допринасят за развитието на цялостен качествен туристически продукт. Ангажиране на повече местни жители и всички заинтересовани туроператори, туристически агенции, специализирани организации за превоз на туристи, на представителите на местния бизнес и други.