EEA Grants Sozopol Foundation

Новини


Откриване на Етнографски музей, град Созопол

На 16 юли 2016 г. беше открит Етнографския музей в град Созопол. На събитието присъстваха Кметът на Община Созопол, г-н Панайот Рейзи, представители на Общинския съвет, гости от Унгария, г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, местни жители на град Созопол, туристи от България и чужбина. Тържеството по откриването на Етнографския музей се състоя в прекрасното дворно пространство на недвижимата културна ценност от „национално значение“.

Функциониращият Етнографски музей е един от резултатите по проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“, финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Бенефициент по проекта бе Община Созопол с партньор Фондация „Созопол“. Цялостното изпълнение на проекта със съвместните усилия на партньорите допринася за устойчивото развитие на туристическия отрасъл в района. В музея място намират експонати, свързани с местните занаяти, практикувани с хилядолетия, които определят облика на бита и културата на полиса Аполония – Созопол – рибарство, производство на вино и сол, металодобив и металообработка, дърводобив и дървопреработването, строителство, грънчарство, тъкани, облекла и други.

Сградата на Етнограски музей, град Созопол

Събитието бе открито от г-н Рейзи, Кмет на Община Созопол. В своето слово той приветства всички гости и изтъкна огромното значение на музея за развитието на град Созопол и трансграничния регион. Той ще предлага на гостите, посещаващи най-стария град по Българското Черноморие, възможност да съчетаят своята почивка с посещения на културни прояви, интересни места, исторически забележителности и други.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол, приветства всички гости
по случай откриването на Етнографския музей

Събитието продължи с традиционни изпълнения на Тракийско дружество „Яни Попов“, град Созопол. Българският фолклор, като неразделна част от традициите, обичаите и културата на страната ни, посредством изпълненията на Дружеството допълни атмосферата на запазване на националната идентичност и чувството на гордост като Българи.

Изпълнители от Тракисйко дружество „Яни Попов“
по време на събитието

След официалното тържество по повод откриването на сградата на Етнографския музей, присъстващите имаха възможността да се срещнат с други гости.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол
и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“ в непринуден разговор

Накрая, по програма беше организирано посещение на музея, като по този начин присъстващите имаха възможността да се запознаят с богатото етнографско наследство в Созопол и региона, събрано в сградата на културния обект.

Кадри от експонатите, изложени в Етнографския музей

Посещение в град Созопол на гости от Кралство Норвегия в Република България

На 15 и 16 юни 2016 година на посещение в град Созопол бяха Н.пр. Гюру Катарина Хелвик Викьор – посланик на Кралство Норвегия в Република България, г-н Карстен Палудан-Мюлер – Генерален Директор на Норвежки институт за изследване на културното наследство, и г-н Инге Линдблум – Началник отдел „Наследство и Общество” към института. Те бяха посрещнати от председателя на Фондация „Созопол” г-н Кирил Арнаутски. По време на посещението си, гостите посетиха:

Създаденият от Фондация „Созопол”
Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”
Панорамна снимка на комплекса от морето Снимка с ефектно осветление на комплекса
Панорамна снимка от зала „Аполон” Снимка от параклис „Св. Св. Кирик и Юлита”
Остров Св. Иван и манастира „Св. Йоан Предтеча”, където
по Проект изпълнен от Фондация „Созопол” в периода 2009–2011 година,
бяха открити част от мощите на Св. Йоан Кръстител

Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик-Викьор, г-н Карстен Палудан-Мюлер и
г-н Инге Линдблум на път за остров Свети Иван

Г-н Карстен Палудан-Мюлер и г-н Инге Линдблум правят снимки,
заслепени от прекрасната гледка в акваторията на Созопол

Църковен храм Св.Св. Кирил и Методий, с поклонение пред част от мощите на Св. Йоан Предтеча
Храм Св. Св. Кирил и Методий Откритите мощи на Св. Йоан – Кръстител
Археологически музей – град Созопол
Централен вход на Археологически музей Изглед към основна зала
Нос Скамни, с наблюдение на провежданите археологически проучвания
с научен ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова

Доц.д-р Кръстина Панайотова информира Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик-Викьор
за провежданите археологически проучвания на нос Скамни


Посещение на Посланика на Кралство Норвегия в град Созопол

На 19 май 2016 г. Нейно превъзходителство Гюру Катарина Хелвик Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в Република България, посети град Созопол. По време на своята визита в най-стария град по Българското Черноморие, Посланикът на Норвегия бе придружена от представители на Община Созопол, както и от г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“.


Г-н Кирил Арнаутски обяснява на н.пр. Гюро Катерина Хелвик Викьор и
другите гости за изпълнените дейности по проекта

Домакините запознаха Нейно превъзходителство, г-жа Викьор, с изпълнените дейности по проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”. Партньори по проекта са Община Созопол и Фондация „Созопол“. Проектът стартира през миналата 2015 година с подписването на Договор между Министерство на културата -Програмен оператор по проекта и Община Созопол- Бенефициент. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо финансово участие на Кралство Норвегия.


Двор на къща „Тракийски хан” с изпълнена вертикална планировка и
ефектно осветление по проекта

Нейно превъзходителство, г-жа Викьор, се запозна подробно с изпълнените дейности по проекта, като подчерта голямото значението от реализирането на такъв проект за Община Созопол. Проектът е поредното доказателство за изграденото пълноценно и конструктивно партньорство между местна власт и неправителствен сектор; добрата съвместна работа за опазване на културното наследство за бъдещите поколения; осигуряването на достъпна среда до културното наследство; представянето на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие. Всички тези дейности водят до едно устойчиво развитие в региона и подобряват значително икономическото и социалното положение на населението.


Г-жа Викьор, Г-н Арнаутски и другите гости
разглеждат „Тракийски хан” и изграденото ефектно осветление

Нейно превъзходителство Гюро Катерина Хелвик Викьор и всички присъстващи бяха единодушни, че изпълненият проект има голямо значение за развитието на музейното дело и на културния туризъм в Община Созопол, област Бургас както и за Югоизточен планов регион в Република България.